Att leva holistiskt

Att leva holistiskt

Vad innebär det att leva holistiskt? 

Holistiskt står för att se till helheten, att väga in alla delar för att lösa ett problem, komma framåt eller utveckla något. Vi vill se på det fysiska, mentala, emotionella, sociala och spirituella. Det holistiska synsättet innebär att helheten är större och mer betydelsefull än varje del för sig. 

Så ska vi då till exempel se på begreppet holistisk hälsa så innebär det att vi behöver se över alla dessa delar för att ha en god hälsa. Vi behöver ha en stark fysisk kropp, en stabil mental hälsa, en balanserad emotionell hälsa, ett positivt socialt liv och ett innerligt spirituellt liv - vi vill eftersträva balans i alla delarna. Däremot är det sällan någon människa har balans i alla delarna samtidigt, men att ständigt uppmärksamma och reflektera över delarna innebär att leva holistiskt och se på sin hälsa och sitt välmående med ett holistiskt synsätt. 

Du kan säkert känna igen dig själv - du kan leva hälsosamt med "rätt" kost för dig, regelbunden träning och ha ett rikt socialt liv som ger dig massa energi. men om du samtidigt sitter med ett inre som skaver, känslor som du inte fått uttrycka eller tankar som ständigt maler i huvudet så kommer du inte ha en balans i kropp eller sinne. Det ena kommer påverka det andra. 

Så när vi lever holistiskt eftersträvar vi balans i alla delarna, vi jobbar aktivt med att vara nyfikna och utforska delarna för att vi ska må bra. Och delarna kommer ständigt förändras, så i min värld finns ingen färdig destination, utan ett holistiskt liv innebär för mig att ständigt jobba med mig själv och det som finns runt omkring mig och det jag går igenom i livet. Med holistiska verktyg kan vi leva med mer närvaro och medvetenhet för vad som händer och därmed också enklare kunna justera för att hitta balansen. 

Vi går igenom de olika delarna också: 

Fysisk - din fysiska hälsa, det du äter, hur du rör på dig, hur din fysiska kropp mår. Har vi besvär, symptom eller sjukdomar så finns det en obalans i din fysiska kropp, och för att komma åt dessa, behöver vi jobba med alla delarna. 

Mentala - Här har du dina tankar och hur du agerar, dina kognitiva förmågor. Om vi har förmågan att skapa stillhet eller om vi har en hjärna som ständigt jobbar. Symptom på obalans kan vara stress, oro, ångest

Emotionella - Många bär på inre sår som aldrig fått chans att läka. Det kan vara sår från barndomen, elaka kommentarer under skoltiden, dålig självkänsla, men såklart också sår från vuxen ålder - trauman, separationer, förluster osv. Vi behöver bearbeta och lyfta våra känslor till ytan. Låta oss känna och utforska vilka känslor som finns inom oss. Instängda känslor skapar blockeringar i kroppen och gör oss sjuka. 

Socialt - Hur ser vårt nätverk ut? Har vi människor runt om oss som ger stöd, kärlek och kan lyssna när det behövs? Vi behöver medmänniskor, vi behöver bli älskade. Har vi kanske relationer som skadar oss, som skaver - omger vi oss med personer som får oss att må bra? 

Spirituellt - Detta är det område som kommit på plats sist i mitt liv, och det tror jag gäller för de flesta. Att leva spirituellt innebär att leva från hjärtat och går sin egen väg. Att kunna se bortom tankar, åsikter och motstånd för att leva innerligt och ärligt mot och för sig själv. 

Helheten skapar balans <3 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar